FolStudio
FolStudio
FolStudio
FolStudio

CENNIK

Tanie przyciemnianie szyb samochodowych małopolska

Przyciemnianie szyb to bardzo popularna czynnością. Nie tylko poprawia estetykę wyglądu nadwozia, ale spełnia tak?e użyteczne funkcje. Po pierwsze przez przyciemnione szyby wpada do wnętrza pojazdu mniej promieni słonecznych, przez co wnętrze nie nagrzewa się tak mocno latem podczas postoju samochodu, a działanie klimatyzacji jest skuteczniejsze. Po drugie przez przyciemnione szyby nie widać wnętrza pojazdu, co powoduje, ?e na przykad w samochodzie typu kombi można bez przeszkód zostawił w bagażniku rzeczy nie nara?aj?c si? na niebezpieczeństwo włamania.

Najpopularniejszym sposobem przyciemniania szyb jest naklejenie na ich wewn?trzn? powierzchni? folii. Folie samochodowe powinny spełniać odpowiednie normy, być atestowana, aby nie przepuszczać do wnętrza samochodu szkodliwego promieniowania ultrafioletowego. Najwa?niejszym jednak parametrem folii jest jej przepuszczalno?? ?wiat?a, która musi by? zgodna z obowi?zuj?cymi przepisami. W przypadku zastosowania folii zyskujemy dodatkowo korzy?? w postaci zwi?kszenia odporno?ci szyby na jej wybicie. Szyba boczna z naklejon? foli? nawet po stłuczeniu pozostanie na swoim miejscu, chroni?c wnętrze auta.

Innym, rzadziej stosowanym sposobem przyciemniania szyb jest sposób ceramiczny, polegaj?cy na naniesieniu na powierzchni? szyby proszku, który nast?pnie wypiekany jest wraz z szyb? w piecu. Konieczny jest do tego demonta? szyby z samochodu, a sama us?uga jest droga i wykonuje j? tyko kilka punktów w Polsce, dlatego te? jest raczej ma?o popularna. W naszej placówce wykonujemy szybkie przyciemnianie szyb samochodów małopolska. Przy zachowaniu jak największej jakości wykonania. W naszym cenniku znajdziecie również usługę naprawa odprysków szyb samochodowych.

Fachowy warsztat z zastosowaniem markowej folii przyciemniającej jest w stanie wykonać usługę praktycznie na poczekaniu. Koszt us?ugi jest niewielki i na ogó? akceptowalny dla wi?kszo?ci u?ytkowników samochodów.

CENY CHWILOWO NIEDOST?PNE WI?CEJ INFORMACJI/TELEFON: 518-391-622

Copyright © 2014 - 2019 FolStudio.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: heHłacz | Projekt: Ultra